Masy epoksydowe


Proces powstawania figurki, szkielet, stopniowe nakładanie masy, formowanie itd. wszystko na podstawie zdjęć, obrazów i własnej wizji.

Galeria - Foto 1-2. Święty MICHAŁ w całej okazałości.

Galeria - Foto 3-4. Druga strona, piekielnie zła do obfitej czerwoności.

Galeria - Foto 5. Podstawka, która jak nie tyle samo co wykonanie figurek, zajęła mi czasu.

Związane z tematem - wykorzystane w pracy znaki:

Krzyż - symbol cierpienia i śmierci Jezusa. Jednocześnie zwycięstwa śmierci. Krzyż to znak zgody na Wolę Bożą. W szerszym znaczeniu symbol łączności Boga z człowiekiem - belka pozioma to linia człowieka, pionowa - linia Boga. Krzyż często jest redukowany do znaku "plus", podczas gdy powinien być przedstawiany z postacią Jezusa czyli jako tzw "pasyjka", bo tylko w takiej formie przedstawia istotę chrześcijaństwa.

Miecz - symbol sprawiedliwości Bożej: "Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek." (Heb 4,12)

Ryba - pierwszy znak chrześcijan. Pochodzi z pierwszych słów: Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel (Iesous Christós Theou Hyiós Sotér). Litery te w języku starogreckim tworzą słowo 'ichthys' (pisane też 'ichtys') oznaczającego rybę.

Odwrócony krzyż zwany bywa również Krzyżem Świętego Piotra. Został przywłaszczony przez zwolenników satanizmu i jest używany do dziś. W historii krzyż ten był symbolem pokory i cierpienia św. Piotra, który został ukrzyżowany głową w dół, odmawiając bycia ukrzyżowanym jak Chrystus. W obecnych czasach, za sprawą satanistów, odwrócony krzyż symbolizuje przeciwstawność do nauk Kościoła chrześcijańskiego.

WĄŻ - SYMBOL GRZECHU, ZŁA, SZATANA: Wąż skusił w raju Ewę, aby skosztowała owocu z drzewa wiadomości dobra i zła. Odtąd wąż stał się nieprzyjacielem człowieka: "Położę nieprzyjaźń między tobą i niewiastą, ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na jej piętę" (Księga Rodzaju).

Kolor czerwony wśród wszystkich kolorów posiadających znaczenie magiczne uchodzi za najwcześniejszy. U wielu ludów wiąże się z magią i obrzędami rytualnymi związanymi z krwią. W rzadziej używanym znaczeniu kolor czerwony symbolizuje wszystko, co związane jest z piekłem.


przyciskPowrót sg Powrót model Powrót warsztat Powrót historia Powrót gkolekcja Powrót linki Powrót kontakt