19.07.2017r. - Hala Stulecia.


Hala Stulecia - zaprojektowana przez architekta Maksa Berga, została uznana za jedno z największych dzieł architektury XX wieku, w 2006r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Centrum Poznawcze Hali Stulecia - specjalnie zaadaptowane wnętrza Hali Stulecia, tworzące ścieżkę edukacyjno -poznawczo - rekreacyjną, która składa się z czterech pomieszczeń głównych Visitor Center, Pokój Historyczny, Edukacyjno - Poznawczy oraz Galeria.


Pergola - budowla w kształcie połowy elipsy o długości 640 metrów, zbudowana w 1913 roku jako integralna część terenów wystawowych Hali Stulecia. Składa się z 750 kolumn złączonych trejażami, które porośnięte są bujną winoroślą. Pergola okala Wrocławską Fontannę Multimedialną.


Panorama plastyczna dawnego Lwowa - model dawnego Lwowa oddający wygląd miasta pod koniec XVIIIw. Jej auto­rem jest Janusz Witwicki, archi­tekt, pra­cow­nik naukowy Poli­tech­niki Lwow­skiej. Wraz z zespo­łem współ­pra­cow­ni­ków przez kil­ka­na­ście lat budo­wał model daw­nego Lwowa.


Pawilon Czterech Kopuł - budynek wzniesiony w 1912 r. według projektu architekta Hansa Poelziga. W latach 2013-2015 został odrestaurowany, odzyskując jednocześnie swą pierwotną funkcję wystawienniczą.


Foto 01-02 Iglica.

Foto 03-04 Hala Stulecia.

Foto 05-18 Multimedialna wystawa poświęcona historii Hali Stulecia.

Foto 19-20 Przygotowania do The World Games 2017.

Foto 21 Kopuła od środka.

Foto 22-24 Pergola.

Foto 25-26 Park Szczytnicki - kościół Św. Jana Nepomucena, drewniany z 1913r.

Foto 27-30 Pawilon Czterech Kopuł.

Foto 31-49 Pawilon Czterech Kopuł - Muzeum Sztuki Współczesnej, 46 kopuła od środka.

Foto 50-82 Panorama plastyczna dawnego Lwowa - Janusza Witwickiego.


przycisk

Przydatne linki:

www.panoramalwowa.pl

Panorama plastyczna dawnego Lwowa.

www.centrumpoznawcze.pl

Centrum poznawcze Hali Stulecia.

www.halastulecia.pl

Hala Stulecia - wydarzenia.

www.pawilonczterechkopul.pl

Pawilon Czterech Kopuł - aktualności.


Powrót sg Powrót Foto Powrót warsztat Powrót historia Powrót gkolekcja Powrót linki Powrót kontakt