Znak LBanerZnak P
Pasek

Menu

Modelarstwo

Gotowe kolekcje

Warsztat

Historia

Kontakt

Linki


Powrót

Księga Kresów Wschodnich – seria Rzeczpospolitej.„Rzeczpospolita” rozpoczyna wydawanie nowego cyklu dodatków historycznych, pod tytułem „Księga kresów wschodnich” we współpracy z redakcją „Mówią wieki”. Zeszyty, 16-stronicowe, bogato ilustrowane, każda z części przybliża istotny wycinek dziejów Kresów następujący w porządku chronologicznym. Znajduje się w nich wiedza o rozwoju cywilizacyjnym tych terenów, wybitnych postaciach, tradycjach, miastach, kościołach, pałacach, dworach. Godne wyszczególnienia jest zamieszczenie w cyklu wypowiedzi potomków wielkich rodów kresowych, jak i słownika kresowej polszczyzny.

W serii przewidziano 49 zeszytów.

Brak pierwszego numeru.

02. Szczerbiec, czyli Kijów po raz pierwszy, 1018 rok.

03. Piastowie i Rurykowicze. Walki, sojusze i mariaże obu rodów.

04. Kazimierz na Rusi. Król polski daje początek Małopolsce Wschodniej.

05. Misja. Układ w Krewie, chrystianizacja Litwy.

06. Srogo na wschodzie. Od Horodła do Orszy.

07. Przedmurze chrześcijaństwa. Jasyr odbity Tatarom pod Kleckiem, 1506r.

08. Rudy, Czarny i Barbara. Początek wielkości rodu Radziwiłłów.

09. Rzeczpospolita trzech narodów. Unia Polski i Litwy w Lublinie, 1569r.

10. Państwo wolnych sumień. Konfederacja warszawska 1573r.

11. Akademia nad Wilią. Pierwszy zachodni uniwersytet wschodniej Europy.

12. Batory pod Pskowem. Walka o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej.

13. Między Wschodem a Zachodem. Dzieje unii brzeskiej zawartej w 1596r.

14. Awantura Samozwańca. Magnaci Rzeczypospolitej i Wielka Smuta moskiewska.

15. Polak carem. Wojny z Moskwą, zwycięstwo pod Kłuszynem 1610r.

16. Zatruta krew pobratymcza. Bunty kozackie i wojny na Ukrainie.

17. Spod stepowych stanic. Rycerze i warownie pogranicza Rzeczypospolitej.

18. Kozak idzie do Moskwy. Rada Perejasławska poddaje się carowi.

19. Wyhowskiego szablą krzywą. Rzeczpospolita Trojga Narodów 1658r.

20. Zły czas Potopu. Zdrada Radziwiłłów, magnatów innowierców.

21. Tragizm rycerzy wolości. Konfederaci barscy, król, Rosja, rozbiór Rzeczypospolitej.

22. Rzeź Humania. Lach, duchowny katolicki i Żyd – mit wrogów Ukrainy.

23. Rozbiory Rzeczypospolitej. Moskwa bierze prawie wszystko.

24. Jakub Jasiński. Powstanie 1794r. na Litwie.

25. Wojna polska Napoleona. Polacy za Niemnem w 1812r.

26. Szkoła Słowackiego. Liceum Krzemienieckie 1805-1834r.

27. Mickiewicz i koledzy. Nauka oraz patriotyczne związki mlodzieży wileńskiej.

28. Dziewica bohater i inni. Kresy w ogniu 1830-1831r.

29. Prawosławie, czyli rusyfikacja. Tragiczne dzieje białoruskich unitów.

30. Strefy osiedlenia. Tylko ziemie dawnej Rzeczypospolitej dla Żydów w Rosji.

31. Murawiew Wieszatiel. Kat Litwy i zbawca Rosji, 1863-1865r.

32. Syn Billewiczówny. Piłsudski i inni spadkobiercy Rzeczypospolitej.

33. Brak

34. Semper fidelis. Lwów – zawsze wierny ośrodek polskości.

35. Orlęta lwowskie. Obrona Lwowa przed Ukraińcami w 1918r.

36. Szlakiem Jagiellonów. Federacyjna koncepcja Józefa Piłsudskiego.

37. Zadwórze – polskie Termopile. Wojna 1920r. na Kresach.

38. Węzeł gordyjski. Ukraińcy, Białorusini i II RP.

39. Pługi zamiast karabinów. Osadnicy wojskowi w województwach wschodnich II RP.

40. Razem i osobno. Szkolnictwo w województwach wschodnich II RP.

41. Wrzesień 1939 na Kresach. Napaś sowiecka, terror wobec Polaków.

42. Czerwony terror 1939-1941. Sowietyzacja, zbrodnie, deportacje.

43. Przeciw wielu wrogom. Polska partyzantka na okupowanych Kresach.

44. Zagłada Żydów, rzezie Polaków. Geografia i statystyka zbrodni.

45. Wielki exodus. Przesiedlenia Polaków z Kresów Wschodnich 1944-1946r.

46. Przeciw sowieckiej niewoli. Polska partyzantka w latach 1944-1950r.

47. Pamięć Kresów. W kraju do 1989r. i na emigracji.

48. Pozostali na ojcowiźnie. Polacy w republikach sowieckich.

49. Po upadku Związku Sowieckiego. O Kresach w Polsce, o Polakch na dawnych Kresach.

50. Kresy dzisiaj.

51. Kresowych Polaków dzien jutrzejszy.

52. Fenomen Lwowa po 600 latach Polski w mieście.

53. Polskie Wilno. Piękne położenie, dużo kościołów i ludzie tacy otwarci..

54. Cmentarz Łyczakowski. Kotwica polskiej pamięci.

55. Nieśwież. Ostoja rodu Radziwiłłów.

56. Stanisławów. Trzecie miasto Galicji.

57. Tarnopol. Stolica Podola.

58. Nowogródek. Małe wielkie miasto.

59. Zbaraż. Symbol wytrwałości i poświęcenia.

60. Grodno. Nad Niemnem..

61. Krzemieniec. Wołyńskie Ateny, miasto Słowackiego.

62. Kosów. Huculskie Davos.

63. Pińsk. Miasto wśród poleskich bagien.

64. Magia Huculszczyzny.

65. Łuck. Stolica Wołynia.

66. Brak

67. Kołomyja. Stolica Pokucia.

68. Słonim. Między dwoma morzami.

69. Złoczów. Łanami zbóż malowany.

70. Lida. Gdzie zbiegają się wszystkie drogi.

71. Brzeżany. Hetmańskie miasto.

72. Wołkowysk. Za koleją przyszło wojsko.

Powrót


Michał Majewski © Wszystkie prawa zastrzeżone | Kobierzyce 2009