Znak LBanerZnak P
Pasek

Menu

Modelarstwo

Gotowe kolekcje

Warsztat

Historia

Kontakt

Linki


Powrót

Kolekcja "Kroniki Polskie" - Rzeczpospolita20 tomowa kolekcja najważniejszych dzieł barwnie opisujących historię państwa polskiego.

Kroniki i pamiętniki są nie tylko świadectwem naszej historii, ale od lat kształtują naszą tożsamość narodową. Ich wielki kunszt literacki od wieków uczy posługiwania się piękną, wzorową polszczyzną. Dzieła te uczą też indywidualnego spojrzenia i interpretowania historii.

Tom I. Kronika, Gall Anonim

Tom II. Kronika Polski,Wincenty Kadłubek

Tom III. Bitwa Grunwaldzka,Jan Długosz

Tom IV. Dzieje w Koronie polskiej,Łukasz Górnicki

Tom V. Kazania Sejmowe, Piotr Skarga

Tom VI. Kroniki, Janko z Czarnkowa

Tom VII. Początek i progres wojny moskiewskiej, Stanisław Żółkiewski

Tom VIII. Pamiętniki Paska cz. I, Jan Chryzostom Pasek

Tom IX. Pamiętniki Paska cz. II, Jan Chryzostom Pasek

Tom X. Pamiętniki z czasów Jana III Sobieskiego cz.I, Kazimierz Sarnecki

Tom XI. Pamiętniki z czasów Jana III Sobieskiego, cz.II Kazimierz Sarnecki

Tom XII. Opis obyczajów cz.I, Jędrzej Kitowicz

Tom XIII. Opis obyczajów cz.II, Jędrzej Kitowicz

Tom XIV. Czasy saskie (wybór tekstów,) praca zbiorowa

Tom XV. Konfederacja Barska (wybór tekstów), praca zbiorowa

Tom XVI. Przestrogi dla Polski, Stanisław Staszic

Tom XVII. Kuźnica Kołłątajowska (wybór tekstów), praca zbiorowa

Tom XVIII. Życie moje, Józef Wybicki

Tom XIX. Pamiętnik z lat 1919-21 cz.I, Romer

Tom XX. Pamiętnik z lat 1919-21 cz.II, Romer

Powrót


Michał Majewski © Wszystkie prawa zastrzeżone | Kobierzyce 2009